Over ons

Karya Murni

Henk Dijkstra, Kees van den Broek en Jan Cobussen van 5-10RI, waren tijdens de politionele acties in Nederland-Oost Indië van 1948-1950 als dienstplichtig militair naar Noord-Sumatra gestuurd.

De Nederlandse ex-militairen op Noord-Sumatra hebben een bijzondere binding met het instituut Karya Murni.

Ook al zijn zij niet de eigenlijke oprichters van dit instituut, ze hebben er wel een eerste aanzet toe gegeven. Toen zij in die tijd op een van hun patrouilles rondtrokken op de Karo-Hoogvlakte vonden de soldaten in de volledig platgebrande kampong Sigarang een meisje van ongeveer 7 jaar tussen de puinhopen.

Ze heette Marth Posikem en was van Javaanse afkomst. Omdat het meisje blind is, konden zij het niet over hun hart verkrijgen om haar daar zomaar achter te laten. Ze besloten het meisje mee te nemen en in Medan toe te vertrouwen aan de zusters van de congregratie van St. Jozef.

De Nederlandse zusters die het kind van de soldaten overnamen wisten op dat moment niet goed wat ze met haar moesten doen. Ze hadden geen enkele ervaring met opvang van blinden. Omdat zij er een uitdaging in zagen, zijn ze ermee begonnen om het meisje te verzorgen en te leren lezen.

Het instituut Karya Murni is uitgegroeid tot een instituut van 80 blinde en 180 dove kinderen.

Als dank voor de verleende steun
Karya Murni