Karya Murni is een instituut voor doven en blinden kinderen

Karya Murni

Tijdens de jaren 1945-1950 zijn er zo’n 130.000 Nederlandse jongens uitgezonden als militair naar Indië. Dit om de economische belangen in Indië veilig te stellen. Want toentertijd dacht men "Indië verloren armoede geboren". Het werk van de militairen bestond hoofdzakelijk uit patrouille lopen. Dan kon het gebeuren dat je een vrijheidsstrijder op je pad tegenkwam. Dan werd er van beide kanten geschoten. Er zijn dan ook ongeveer 6.000 jonge jongens achtergebleven in Indië.

Tijdens zo‘n patrouille vonden wij in een afgebrande kamong een achtergelaten blind kind. De militairen hebben zich over haar ontfermd, meegenomen te eten gegeven en haar naar de bewoonde wereld gebracht bij de missiezusters. Toen later de eerste militair terug ging op vakantie naar Indonesië bezochten zij de zusters om te informeren hoe het vergaan was met het blinde kind. Maar wat zagen de vakantiegangers, niet één maar honderden blinde en dove kinderen.

Terug van de vakantie staken zij de koppen bij elkaar en vormden de stichting Karya Murni. Dit om op kleine schaal financiële steun te geven aan het instituut. Momenteel verblijven er 80 blinden en 180 doven kinderen. Karya Murni betekent: ‘Acht het leven hoog’.

Afgelopen jaar hebben we de zusters geholpen met financiële steun. Met het geld is een ruimte voor gehooroefeningen voor doven kinderen gerealiseerd.

Graag willen we ons werk voortzetten maar dit kunnen we niet zonder uw hulp!

» Lees meer over de geschiedenis...
» Lees meer over Karya Murni...
» Contacteer Karya Murni nu...